ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА САМООЦЕНКА НА PINE Е БЕЗПЛАТЕН

Предлагаме Ви един онлайн инструмент, който дава възможност на фирмите да направят самооценка на тяхната енергийна ефективност

Този онлайн инструмент позволява на предприятия от шест различни производствени сектори, да направят самооценка на енергийни си характеристики, базирайки се на последния годишен период от потреблението им в предприятието и на основните им енергоемки процеси и оборудване.

С попълването на въпросника в инструмента се дава кратко резюме на енергийните източници и потребление, както и набор от общи и специфични препоръки с приблизителни възможности за потенциални икономии, свързани с изпълнението на всяка отделна препоръка.

Кликнете върху линка по-долу и го изпробвайте!