НАЧАЛНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА – 21ви-22ри март 2012 г.

Началната партньорска среща се проведе в Научен парк AREA, гр. Триест, Италия на 21ви и 22ри март 2012 г. Срещата беше посветена на изготвянето на план за действие, задачи по управлението на проекта, определяне на методология и на обучителен модел за „скаути” и „одитори”, дефиниране на информационна стратегия и изграждане на екип.

Част от срещата бе посветена и на обсъждане на теми като текуща ситуация и бъдещи тенденции в областта на енергийните разходи и нуждите за енергийни одити в промишлеността на всяка страна участник в проекта, с цел да се изгради обща представа относно ситуацията във всяка страна участник. 

Проведе се и самостоятелна техническа среща, където техническите партньори започнаха работа по насоките за скаутите и одиторите, както и инструментите, които ще бъдат ползвани по време на енергийните одити. 

Представител на Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (ИАКИ), г-н Франческо Фериоли, също присъства на партньорската среща, давайки съвети и напътствия относно успешното изпълнение на проекта.  

Тази успешна среща доведе до изграждане на един положителен отборен дух за сътрудничество между партньорите.