Среща за обучение на скаути и одитори в гр. Сарагоса

От 12 до 16 ноември 2012 г. срещата за обучение първо на скаути, а след това на одитори ще се проведе в помещенията на испанския партньор CIRCE от гр. Сарагоса, Испания. Курсът ще се организира и домакинства от CIRCE, а преподавателите ще бъдат експерти от най-опитните партньори в областта на енергийните одити, които разработиха и PINE-наръчник за енергийни одити: CIRCEи STENUM.     

Всеки партньор, представител на промишлените МСП, изпрати минимум двама свои представители, които да бъдат обучени в следното:

  • оценка на енергийното състояние в дадена фирма;
  • идентифициране на потенциални критични моменти в производствения процес;
  • събиране на информация, необходима на одиторите да извършат задълбочен одит;
  • въпроси свързани с неприкосновеността и промишлената тайна, които могат да възникнат по време на одит; клауза за поверителност. 

От друга страна, по-задълбочено техническо обучение беше разработено за одиторите, като основните му цели са хармонизиране на процедурите по методологията за енергийни одити в рамките на проекта PINE, анализ на вече извършени енергийни одити в предприятия, управление на комуникацията с персонала на фирмите, разглеждане на въпроса с правото на интелектуална собственост от юридическа гледна точка, промишлени тайни и т.н.   

В края на това обучение скаутите и одиторите ще придобият специфични умения и ще се научат да работят с мощен инструмент за идентифициране потенциала за пестене в МСП и ще разполагат със стандартизирани одитни процедури за всички страни и промишлени фирми.