Отворено е кандидатстването на малки и средни предприятия (МСП) за спечелване на предварителен безплатен одит!

 

В МОМЕНТА НАБИРАМЕ 40 МСП ОТ БЪЛГАРИЯ, КОИТО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ БЕЗПЛАТНАЕН ЕНЕРГИЕН ОДИТ.

    

Енергийният одит по проекта PINE, за който можете да кандидатствате предвижда двустепенна процедура: 

  • Предварителен одит: Партньорът на PINE в страната Асоциация НЕСТ – Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия ще посетят 40 МСП и ще се срещнат с техните собственици или управители, ще съберат енергийни данни за извършване на предварителна оценка на потенциала на тези дружества за енергийно спестяване и ще предоставят някои насоки относно възможните за подобрения и икономии . 
  • Одит: от 40 МСП, ще бъдат избрани 20 фирми, в съответствие с техния реален потенциал за спестяване на енергия и ангажираността им за прилагане на мерки за енергийна ефективност като в техните помещения ще се проведе  пълен, задълбочен енергиен одит, извършван от експерти от Регионална енергийна агенция - Пазарджик. Този одит ще анализира в детайли структурата на енергийното потребление и промишлените процеси, като по този начин ще определи коригиращи мерки и ще направи оценка на възвръщаемостта на евентуална инвестиция в така предложените решения.

 

Разходите за енергийните одити ще се покриват напълно със средства предоставени от ЕС

  

Крайният срок за подаване на заявления в България ще бъде 05. АПРИЛ 2013 год.

  

Процедурата по кандидатстването за енергиен одит по програмата PINE, който да се извърши във вашето МСП е лесна:

  

Попълнете "Формуляр за кандидатстване" и го изпратете на: ПОСОЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН ЗАИНТЕРЕСОВАН ПАРТНЬОР 

Екипът на проекта PINE във вашата страна остава на разположение за допълнителни подробности на следните контакти: 

Г-н Виктор Поляков 

Е-мейл: offce@nest-association.org 

Тел: +359 88 879 66 83 или +359 88 879 66 93

  

Всички събрани данни ще бъдат третирани от консорциум PINE като строго поверителни. Преди започване на одита между партньорите по проекта и избраните фирми ще бъде подписано споразумение за неразкриване на данни.