За Нас.

PINE-консорциумът се състои от 14 партньорски организации от 7 различни европейски държави членки на ЕС (Австрия, България, Испания, Италия, Кипър, Румъния и Словакия) съчетавайки партньорството на технически експерти с представители на предприятията от всяка страна участник, като последните всъщност са свръзката между консорциумът и промишлените МСП (малки и средни предприятия).

 

Асоциация на производителите на строителни материали от Румъния


 

AREA


 

Съветът на търговско-промишлени палати на Арагон - Испания


 

Изследователски център за енергийни ресурси и потребление


 

Италианска конфедерация на частните МСП


 

Energy Agency Upper Styria


 

Изследвания и развойна дейност, инженеринг и производство на оборудване и системи за автоматизация


 

Лимасолска търговско-промишлена камара


 

Регионална търговско-промишлена палата Прешов


 

STENUM ООД


 

Stratagem Energy ООД


 

Факултет по строително инженерство, Технически университет – Кошице


 

ТЪРГОВСКА КАМАРА НА ЩИРИЯ


 

АСОЦИАЦИЯ НЕСТ


 

Регионална енергийна агенция - Пазарджик