Инструментът за самооценка на PINE е безплатен

Предлагаме Ви един онлайн инструмент, който дава възможност на фирмите да направят самооценка на тяхната енергийна ефективност

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ЕНЕРГИИНА ОЦЕНКА:

Добре дошли в инструмента на PINE за самостоятелна енергийна оценка. Този онлайн инструмент позволява на предприятия от шест различни производствени сектори, да направят самооценка на енергийни си характеристики, базирайки се на последния годишен период от потреблението им в предприятието и на основните им енергоемки процеси и оборудване. С попълването на въпросника в инструмента се дава кратко резюме на енергийните източници и потребление, както и набор от общи и специфични препоръки с приблизителни възможности за потенциални икономии, свързани с изпълнението на всяка отделна препоръка.

Тази оценка не замества истинският енергиен одит и дава само общи препоръки, които не винаги могат да бъдат осъществени или са осъществими в конкретния случай.

Кликнете върху следният линк и изберете промишлен сектор. Ако вашият промишлен сектор не е в графата за избор, моля опитайте с най-близкият до него.

За достъп до основния екран на инструмента има две възможности:

  1. Въведете име и парола ако сте регистриран потребител. Тази опция се използва предимно за да може да продължите попълването на даден въпросник, ако при първоначалното му попълване сте оставили празни места или за достъп до резултатите от вече завършен въпросник по всяко време.
  2. Ако не сте регистриран потребител, трябва да кликнете върху „тук” и да се регистрирате за първи път за да имате достъп до инструмента и компютърния въпросник. За всяка нова самооценка е необходим нов вход и парола.

Въвеждането на данните може да се прекъсне и да продължи отново по всяко време, като използвате съответното потребителско име и парола. Моля, уверете се, че имате цялата необходима информация, преди да започнете. След като данните се валидират за всеки раздел/екран няма начин да се върнете назад. За промяна на валидирани данни ще трябва да започнете отначало и да създадете нов файл с ново име и парола.

Използването на тази услуга е безплатно и предполага приемането на условията за поверителност на информация.

В случай, че се нуждаете от повече информация, ползвайте ръководството за употреба. Може да се свържете с нас на следния имейл адрес: pine@area.trieste.it