45 Κυπριακές Βιομηχανικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν επιλεγεί για να επωφεληθούν από τον δωρεάν προκαταρκτικό ενεργειακό έλεγχο του προγράμματος PINE

 

45 Κυπριακές Βιομηχανικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν επιλεγεί για να επωφεληθούν από τον δωρεάν προκαταρκτικό ενεργειακό έλεγχο του προγράμματος PINE

 

 

Στις 20 Ιουνίου 2013 45 Κυπριακές Βιομηχανικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν επιλεγεί (επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος) για να επωφεληθούν από τον προκαταρκτικό ενεργειακό έλεγχο ο οποίος καλύπτεται στο σύνολο του από συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πρόγραμμα ΡΙΝΕ.

Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει σύντομα με τις επιλεγείσες επιχειρήσεις για διευθέτηση της πρώτης συνάντησης και για διεξαγωγή της προκαταρκτικής αξιολόγησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν για εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ΡΙΝΕ διαλαμβάνει διαδικασία σε δύο στάδια:

  • Προκαταρκτικός έλεγχος με σκοπό την διαπίστωση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας (45 Επιχειρήσεις ανά χώρα) και επιλογή αυτών που προσφέρονται για περαιτέρω λεπτομερή έλεγχο (20 Επιχειρήσεις ανά χώρα).
  • Λεπτομερής έλεγχος με ανάλυση όλων των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας και των ροών ενέργειας με σκοπό την ακριβή διαπίστωση της κατανάλωσης στα υποστατικά της κάθε επιχείρησης και την ετοιμασία ενός ακριβούς σχεδίου βελτίωσης, πλήρους με διάφορα μέτρα που η κάθε επιχείρηση ενδέχεται να αποφασίσει να εφαρμόσει καθώς και συμβουλές για τρόπους χρηματοδότησης των προτεινόμενων μέτρων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στην Κύπρο:

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Νικόλας Ιορδάνου

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170

info@limassolchamber.eu
Tel.  +357 25877350
Fax. +357 25661655