ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ PINE ΈΧΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΉΣΕΙ

Ένα online εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρείες να αξιολογήσουν την ενεργειακή τους απόδοση.

Αυτό το online εργαλείο επιτρέπει σε εταιρίες από έξι συγκεκριμένους τομείς παραγωγής να προβούν στην αξιολόγηση της ενεργειακής τους απόδοσης, βάση της τελευταίας τους ετήσιας κατανάλωσης και τα κύρια χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια.

Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο το εργαλείο δίνει μια μικρή περίληψη των πηγών και τομέων κατανάλωσης ενέργειας και ένα σύνολο γενικών και συγκεκριμένων προτάσεων εξοικονόμησης με συγκεκριμένα ποσά ανά πρόταση.

Πατήστε στο ακόλουθο σύνδεσμο και δοκιμάστε το!