ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/UE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η νέα Οδηγία 2012/27/UE για την ενεργειακή απόδοση, που τέθηκε σε ισχύ την 5η Δεκεμβρίου 2012, ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να υποβληθούν σε ενεργειακούς ελέγχους.

 

Οι ΜΜΕ δεν έχουν καμία υποχρέωση να υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους επί του παρόντος, ωστόσο, το άρθρο 8 της Οδηγίας ορίζει ότι «τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να υποβληθούν σε ενεργειακούς ελέγχους και την μετέπειτα εφαρμογή των συστάσεων που απορρέουν από τέτοιους ελέγχους». Επιπλέον, «τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν, εφόσον έχουν συνάψει εθελοντικές συμφωνίες, την κάλυψη των δαπανών του ενεργειακού ελέγχου και της εφαρμογής των συστάσεων υψηλής οικονομικής απόδοσης από τους ενεργειακούς ελέγχους, σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα».


Από την άλλη πλευρά, η Οδηγία ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πλην των ΜΜΕ πρέπει να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο μέχρι την 5η Δεκεμβρίου του 2015. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να «εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά αποδοτικό από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες ή υλοποιείται και επιβλέπεται από ανεξάρτητες αρχές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μέχρι την 5η Δεκεμβρίου του 2015, και τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη από την ημερομηνία του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου».

 
Οι επιχειρήσεις πλην των ΜΜΕ και που εφαρμόζουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής ή ενεργειακής διαχείρισης εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις, εφόσον το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ σχετικά με την εν λόγω Οδηγία.

.