ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – 21 & 22 Μαρτίου 2012

Η εναρκτήρια συνάντηση του Pine έγινε στο Επιστημονικό Πάρκο του οργανισμού AREA στη Τριέστη της Ιταλίας, στις 21 και 22 Μαρτίου 2012. Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στον καθορισμό του σχεδίου δράσης, στη διαχείριση του έργου, στη διατύπωση της μεθοδολογίας και της κατάρτισης για ‘ανιχνευτές’ και ‘ελεγκτές’, στον ορισμό των προωθητικών ενεργειών και των στρατηγικών διάχυσης της πληροφόρησης και στη δημιουργία των ομάδων για εφαρμογή του έργου.

Μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε σε ενημέρωση των συμμετεχόντων στην τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές τάσεις σε ότι αφορά το κόστος της ενέργειας και στην ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανίες κάθε χώρας που συμμετέχουν στο έργο με στόχο τη δημιουργία κοινής αντίληψης για το θέμα και στις επτά συμμετέχουσες χώρες.

Σε μία χωριστή, σε τεχνικό επίπεδο συνάντηση, οι τεχνικοί σύμβουλοι εταίροι του ΡΙΝΕ άρχισαν να επεξεργάζονται τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για του ανιχνευτές και ελεγκτές καθώς και σχετικά εργαλεία για την εφαρμογή των ενεργειακών ελέγχων.

Ο αξιωματούχος του έργου EACI, κ. Francesco Ferioli, πήρε μέρος στη συνάντηση και μετέφερε στα μέλη της κοινοπραξίας τις εκτεταμένες γνώσεις του από ανάλογες πρωτοβουλίες.

Η συνάντηση υπήρξε επιτυχής και διαπιστώθηκε η δημιουργία  ενός θετικού πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους.