Το δίκτυο PINE για την προβολή της ενεργειακής απόδοσης έχει δημιουργηθεί !

Το δίκτυο PINE για την προβολή της ενεργειακής απόδοσης έχει δημιουργηθεί !

Το δίκτυο στοχεύει στην προβολή της ενεργειακής απόδοσης στις εταιρείες διαμέσου ενεργειακών ελέγχων, προβολής καινοτόμων τεχνολογιών, βελτίωση της διαχείρισης της εταιρείας, εκπαίδευση και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της ικανότητας των εταιρειών να διαχειριστούν την ενέργεια τους πιο αποτελεσματικά.

Το δίκτυο επίσης στοχεύει στην περεταίρω βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου PINΕ και στην εκτέλεση νέων κοινών έργων. Συγκεκριμμένα, το δίκτυο θα εργαστεί στην ανάπτυξη ειδικών εκδόσεων των εργαλείων του PINE που εστιάζουν σε ειδικούς βιομηχανικούς τομείς.

Οι 15 συνεργάτες του έργου είναι αυτοί που χρηματοδοτούν το δίκτυο. Αμέσως μετά την δημιουργία του δικτύου, δύο ενεργειακές αντιπροσωπείες από χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στο έργο (Κροατία και Σλοβενία) έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο: η Regional Energy Agency of the Kvarner – REAK (www.reakvarner.hr) και η Goriška local energy agency – GOLEA (http://www.golea.si).

Το AREA Science Park έχει διοριστεί ως ο συντονιστής του δικτύου.