O nás

Konzorcium PINE pozostáva zo14 partnerov zo 7 rôznych krajín EÚ (Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Taliansko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) a spája technických expertov so zástupcami zainteresovaných podnikov a organizácií v každej zúčastnenej krajine, sú teda kontaktným bodom medzi konzorciom a priemyselnými MSP (malými a strednými podnikmi).

 

Asociácia výrobcov stavebných materiálov z Rumunska


 

AREA


 

Výbor pre obchodné a priemyselné komory v oblasti Aragonu


 

Výskumné centrum pre energetické zdroje a spotrebu Circe


 

Talianska konfederácia súkromných MSP.


 

Energieagentur Obersteiermark


 

Výskum a rozvoj, strojárstvo a výroba pre automatické zariadenia a systémy


 

Obchodná a priemyselná na obchodná komora Limassol


 

Asociácia NEST


 

Regionálna energetická Agentúra Pazardjik


 

Prešovská regionálna obchodná a priemyselná komora


 

STENUM GmbH


 

Stratagem Energy Ltd.


 

Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice


 

Obchodná komora STYRIA