Úvodné stretnutie 21.-22. marec 2012

Úvodné stretnutie PINE sa konalo v Area Science Park v Terste v Taliansku v dňoch 21. a 22. marca 2012. Stretnutie bolo venované definovaniu akčného plánu, projektového manažmentu, definovaniu metodológie a modelu tréningov pre skautov a audítorov, definovaniu stratégií propagácie a diseminácie a team bilding-u.

Časť stretnutia bola venovaná informáciám o aktuálnej situácii a trendoch do budúcnosti v oblasti energetických nákladov a informáciám o potrebe priemyslu vykonať energetický audit  v každej z krajín zúčastnených v projekte, aby bolo možné vzájomne spoznať a pochopiť potreby všetkých zapojených krajín.

Počas separátnych technických stretnutí začali technickí partneri pracovať na všeobecných smerniciach/ pravidlách pre skautov a audítorov a na príslušných nástrojoch na implementáciu energetických auditov.

K stretnutiu sa pripojil pán Francesco Ferioli, projektový pracovník EACI a poskytol konzorciu svoje rozsiahle vedomosti z podobných iniciatív.