BOLO VYBRATÝCH 40 MALÝCH A STREDNÝCH PRIEMYSELNÝCH FIRIEM, KTORÉ BUDÚ PROFITOVAŤ Z BEZPLATNÉHO ENERGETICKÉHO PREDAUDITU V PROJEKTE PINE!

 

BOLO VYBRATÝCH 40 MALÝCH A STREDNÝCH PRIEMYSELNÝCH FIRIEM, KTORÉ BUDÚ PROFITOVAŤ Z BEZPLATNÉHO ENERGETICKÉHO PREDAUDITU V PROJEKTE PINE!

Bolo vybratých 40 malých a stredných priemyselných firiem (zoznam na stiahnutie tu), ktoré budú profitovať z bezplatného energetického predauditu financovaného v plnej výške z príspevkov EU v rámci projektu PINE.

Prešovská regionálna komora SOPK čoskoro bude kontaktovať vybraté firmy, aby si dohodli prvé stretnutie s cieľom vykonať predbežné zhodnotenie potenciálu energetických úspor v týchto firmách.

Pripomíname, že energetický audit v projekte PINE  je dvojstupňový proces:

  • predaudit - zistenie potenciálu úspor energie vo firme (40 firiem z každej krajiny) a  výber firiem pre hĺbkový audit (20 firiem z každej krajiny),
  • hĺbkový audit – analýzavšetkých aspektov výrobných procesov a tokov za účelom zistenia podrobnej energetickej spotreby vo všetkých firemných priestoroch a vypracovania plánu odporúčaní / opatrení na zlepšenie existujúceho stavu, ako aj poradenstvo pre získanie financií na realizáciu navrhovaných opatrení.

Pre získanie akýchkoľvek ďalších informácií kontaktujte, prosím, Prešovskú regionálnu komoru SOPK, kontaktnou osobou je

František Kupčiha, tel. 051 7599951, mail frantisek.kupciha@sopk.sk.