Samohodnotenie energetickej náročnosti

On-line nástroj, ktorý umožňuje spoločnostiam samohodnotenie energetickej náročnosti

Nástroj PINE na samohodnotenie bol práve spustený

Tento online nástroj umožňuje spoločnostiam zo šiestich špecifických výrobných odvetví samohodnotenie energetickej náročnosti na základe poslednej ročnej spotreby a hlavných charakteristík spotreby energií ich systémov a zariadení.

Po vyplnení dotazníka dáva nástroj krátky súhrn energetických zdrojov a oblastí spotreby a niekoľko všeobecných a konkrétnych odporúčaní s vyčíslením možných úspor spojených s realizáciou každého konkrétneho odporúčania.

Kliknite na nasledujúci odkaz a vyskúšajte ho!