Hľadáte finančné prostriedky na podporu úspor energie pre váš malý alebo stredný podnik?

Hľadáte finančné prostriedky na podporu úspor energie pre váš malý alebo stredný podnik?

Pozrite si zoznam otvorených výziev (granty, zvýhodnené pôžičky, daňové stimuly)podporujúcich energetickú efektívnosť úsporných opatrení v MSP.