PINE - PODPORA energetickej účinnosti v priemyselných SME´S. Poučenie z 280 Energetických auditov naprieč Európou

Bola zverejnená Správa "PINE - Podpora energetickej účinnosti v priemysle pre malé a stredné podniky - Ponaučenie z 280 energetických auditov v celej Európe".

Správa, zverejnená v apríli 2015, sumarizuje realizované aktivity a dosiahnuté výsledky celkovo 15 projektových partnerov v 7 európskych krajinách zapojených do projektu PINE.

Obsahuje prehľad o projekte, ďalej sa zameriava na metodológiu a prístup PINE k energetickým auditom malých a stredných priemyselných podnikov.

Výsledky dosiahnuté v projekte sú:

  • 280 malých a stredných podnikov zapojených do projektu
  • 140 energetických auditov malých a stredných podnikov
  • do 3 rokov viac ako 8.400.000 € investícií do udržateľnej energie
  • Úspory energie do 4,178 toe/ rok, čo zodpovedá 6,056 toe/ rok úspor primárnej energie a zníženie emisií skleníkových plynov 12,505 tCO2/ rok.

Nakoniec je uvedený výber siedmich úspešných PINE prípadov a prehľad znalostí získaných počas doby riešenia projektu.

Celú správu, k dispozícii v anglickom jazyku, si môžete stiahnuť tu.