Výber malých a stredných podnikov (MSP), ktoré získajú prístup k bezplatnému predbežnému energetickému auditu už ZAČAL !

 

V SÚČASNEJ DOBE VYHĽADÁVAME 40 PRIEMYSELNÝCH MSP NA SLOVENSKU, KTORÉ CHCÚ PROFITOVAŤ Z BEZPLATNÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU

 

PINE Energetický audit môžete požadovať v plánovanej dvoj-stupňovej procedúre:

  • Predbežný audit: zástupcovia Prešovskej regionálnej komory SOPK navštívia 40 MSP, stretnú sa i ich majiteľmi a manažérmi, zhromaždia energetické údaje za účelom vykonania predbežného vyhodnotenia potenciálu energetických úspor v podniku a poskytnú určité usmernenia možných zlepšení a úspor.
  • Hĺbkový audit:  z celkového počtu 40 MSP bude vybratých len 20 firiem, na základe ich potenciálu úspor energie a záväzku implementovať opatrenia energetickej efektívnosti  z hĺbkového energetického auditu vykonaného v ich prevádzke expertom Stavebnej fakulty Technickej univerzity.  Hĺbkový audit bude podrobne analyzovať štruktúru spotreby energie a priemyselné procesy, urči tak nápravné opatrenia a návratnosť investícií z navrhovaných riešení. 

 

Náklady na energetický audit budú pokryté európskym príspevkom projektu PINE.

Termín na predloženie Vašej žiadosti na Slovensku je  7 APRIL 2013.

 

Žiadať o vykonanie PINE energetického auditu vo vašej firme je tak jednoduché:

Vyplňte teraz „Prihlášku” a pošlite ju na adresu:PRK SOPK, Vajanského 10, 080 01  Prešov, sopkrkpo@sopk.sk 

Projektový tím vo vašej krajine, dostupný pre poskytnutie ďalších informácií, nájdete na tomto kontakte:

Pán      Radko Lapoš

E-mail:  sopkrkpo@sopk.sk   

Tel.:     +421 51 77 32 818

 

Všetky zhromaždené údaje budú spracované v konzorciu projektu PINE ako vysoko dôverné a Zmluva o ochrane dôverných informácií bude podpísaná medzi partnermi projektu a spoločnosťou pred začatím auditu.