Tréningové stretnutie skautov a audítorov v Zaragoze

Od 12. do 16. novembra 2012 sa v španielskej Zaragoze, v priestoroch CIRCE konalo tréningové stretnutie  skautov a následne energetických audítorov. Tréningový kurz organizovalo výskumné centrum CIRCE, ktoré bolo aj hostiteľskou spoločnosťou, učiteľmi boli experti partnerov, ktorí sú najskúsenejšími v oblasti energetických auditov, a ktorí vypracovali príručku PINE pre energetický audit – CIRCE a STENUM.

Každý partner zastupujúci zainteresované podniky a inštitúcie menoval aspoň dvoch expertov pre spoločnosť, ktorí budú zaškolení v nasledujúcej problematike:

  • vyhodnocovanie globálneho energetického výkonu spoločnosti vo vzťahu k veľkosti spoločnosti
  • identifikácia potenciálnych kritických bodov vo výrobnom procese
  • zber všetkých relevantných vstupných údajov potrebných pre audítorov na vykonanie hĺbkového energetického auditu
  • problematika týkajúca sa utajenia a priemyselného tajomstva vo vzťahu k auditom a klauzuly o utajení.

Bol navrhnutý technickejšie zameraný a podrobnejší tréning pre audítorov, ktorého cieľom je harmonizácia postupov a zdieľanie zručností založené na metodológii energetického auditu PINE, analýza už implementovaných energetických auditov v spoločnostiach, riadenie vzťahov a komunikácie so zamestnancami spoločností, právne aspekty, priemyselné tajomstvo, atď.

Na konci týchto tréningov budú skauti a audítori schopní ponúknuť trénované zručnosti a výkonné nástroje na identifikáciu potenciálu zlepšenia pre MSP a štandardizované postupy auditu vo všetkých spoločnostiach a krajinách.