Nástroj PINE na samohodnotenie bol práve spustený

On-line nástroj, ktorý umožňuje spoločnostiam samohodnotenie energetickej náročnosti

AKO POSTUPOVAŤ PRI SAMOHODNOTENÍ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI – PRI TVORBE TZV. PRE-AUDITU

Vitajte v nástroji PINE na samohodnotenie.

Tento online nástroj umožňuje spoločnostiam zo šiestich špecifických výrobných odvetví samohodnotenie energetickej náročnosti na základe poslednej ročnej spotreby a hlavných charakteristík spotreby energií ich systémov a zariadení. Po vyplnení dotazníka dáva nástroj krátky súhrn energetických zdrojov a oblastí spotreby a niekoľko všeobecných a konkrétnych odporúčaní s vyčíslením možných úspor spojených s realizáciou každého konkrétneho odporúčania. Toto posúdenie nenahrádza skutočný energetický audit a poskytuje všeobecné odporúčania, ktoré nemusia byť vždy možné alebo realizovateľné v každom konkrétnom prípade.

Kliknite na nasledujúci link a vyberte priemyselný sektor. Ak priemyselný sektor, v ktorom pôsobíte, nie je vo výbere, skúste najbližší podobný.

Pre prístup na hlavnú obrazovku nástroja sú dve možnosti:

  1. Ak ste registrovaný užívateľ, zadajte prihlasovacie meno a heslo. Táto voľba sa používa najmä pre pokračovanie v dotazníku, ktorý ešte nebol kompletne vyplnený, alebo pre prístup k vyplneným výsledkom dotazníka kedykoľvek po jeho vyplnení.
  2. Ak nie ste registrovaný užívateľ, musíte kliknúť na tlačidlo "tu" a pre získanie prístup k dotazníku sa prvýkrát zaregistrovať. Pre každé ďalšie samohodnotenie je potrebné zaregistrovať sa opäť a získať nové prihlasovacie meno a heslo.

Zadávanie údajov môže byť kedykoľvek prerušené a obnovené po prihlásení sa prihlasovacím menom a heslom. Uistite sa, prosím, že máte pripravené potrebné informácie skôr, ako začnete s vypĺňaním dotazníka. Údaje v dotazníku so rozdelené do sekcií. Po zadaní posledného údaja v rámci sekcie sú údaje overené a nie je žiadna možnosť, ako sa vrátiť späť, a niektorý z nich zmeniť. Ak v sekcii, ktorú ste už pred tým vyplnili / ukončili, chcete zadať odlišné údaje, musíte začať znova a vytvoriť nový súbor s novým prihlasovacím menom a heslom.

Použitie tohto nástroja je bezplatné a znamená súhlas s nezverejňovaním / ochranou údajov.

V prípade pochybností si pozrite užívateľskú príručku. Ak máte akékoľvek otázky, nejasnosti, pošlite mail na adresu pine@area.trieste.it.