Contact Us

SCCI PRC - Helena Virčíková
helena.vircikova@scci.sk
Tel: +421-51-77 32 818

TUKE - Daniela Ocipova
daniela.ocipova@tuke.sk
Tel: + 421 55 602 4143