Cum lucram

PINE furnizeaza servicii de audit energetic profesional pentru IMM-urilor din industria prelucratoare cu scopul de a implementa masuri de eficienta energetica. Proiectul cuprinde 3 etape importante:

Modelul

Partenerii proiectului au definit un model comun care urmeaza sa fie utilizat in faza de audit (atat preliminar, cat si complet), care include un set de obiective de referinta, instrumente de calcul pentru unitatile de exploatare, instalatii industriale si perioade de recuperare, liste de verificare pentru investigatorii de date  preliminare si auditorii energetici, structurate de asa maniera incat sa fie usor de reprodus, de asemenea si in tarile care  nu sunt implicate in acest proiect. Modelul respecta standardele armonizate, cum ar fi Sisteme  de management al energiei (EN 50001:20119),  Servicii de eficienta energetica (EN 15900:2010), schemele de audit energetic in faza de standardizare CEN si alte standarde europene existente privind auditurile energetice. In plus, modelul PINE a fost adaptat la particularitatile economice si legislative ale fiecarei tari (in principal cu privire la preturilor locale la  energie si la sprijinul public pentru audit energetic in IMM-uri). Au fost elaborate un ghid si instrumente de audit cu scopul de a oferi investigatorilor de date preliminare si auditorilor un pachet extrem de practic si concentrat pe punerea in aplicare a auditurilor energetice.

Investigarea preliminara

Investigatorii de date preliminare vor selecta  280 de IMM-uri (40 de intreprinderi din fiecare tara europeana participanta in proiect) pentru faza de audit preliminar.Faza de audit preliminar are drept scop identificarea energiei utilizate de IMM-uri, definirea zonelor cu un consum insemnat de energie, stabilirea  prioritatilor si selectionarea companiilor unde este necesar un audit energetic complet.

Acest prim pas de auditare, va consta prin urmare in identificarea potentialului de implicare si disponibilitatatea companiilor de a implementa sistemul in sediile proprii.

Auditul

Dintre IMM-urile participante in faza de audit preliminar, 140 IMM-uri (20 intreprinderi pentru fiecare tara europeana participanta la proiect) vor fi selectate pentru a beneficia de un audit energetic complet.

Serviciul de audit energetic va fi realizat de catre experti tehnici profesionisti, atat la fata locului, cat si la birou, pentru a oferi o mai buna intelegere a sistemelor mari consumatoare de energie si obtine o perspectiva asupra caracteristicilor consumului de energie, pe termen scurt si lung, in procesele de productie si infrastructura.

La sfarsitul auditului, va fi intocmit un raport tehnic prin care vor fi recomandate fiecarei intreprinderi cele mai adecvate  masuri de implementare a unor  investitii mici pe termen scurt si investitii relativ mai substantiale, pe termen mediu si lung.

Auditorii vor sprijini, de asemenea, societatile in depasirea problemelor economice, tehnice, organizatorice si juridice care ar putea impiedica punerea in aplicare a masurilor propuse

Auditurile sunt complet gratuite pentru IMM-uri, acestea fiind finantate prin Programul IEE.