PINE – Promovarea Eficientei Energetice in IMM-uri. Lectii invatate din 280 audituri energetice aplicate in Europa

Raportul “PINE – Promovarea Eficientei Energetice in IMM-uri. Lectii invatate din 280 audituri energetice aplicate in Europa” a fost publicat.

Raportul, publicat in  Aprilie 2015,  prezinta  activitatile implementate si rezultatele obtinute   prin cei 15 parteneri de proiect din 7 tari ale Uniunii Europene,  implicate in proiectul PINE.

Acesta include o prezentare  a proiectului, urmarind  focalizarea pe metodologia de implementare si abordarea auditurilor energetice pentru IMM-urile din sectorul industrial. Rezultatele obtinute sunt prezentate mai jos:

  • 280 IMM-uri  implicate in proiect
  • 140 IMM-uri angajate in audituri energetice
  • peste  8.400.000€ investitii  in energie sustenabila in cadrul celor 3 ani
  • Cantitatea de energie economisita de pana la  4.178 tep/an, echivalent a  6.056 tep/an economii de energie primara si 12.505 tCO2/an  reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

In final, sunt prezentate  cele  7 povesti de succes selectate  din cadrul proiectului si o trecere in revista a experientei dobandite pe perioada de derulare a proiectului.

Raportul complet, disponibil in limba engleza , poate fi descarcat de aici