Участвайте

Отворено е кандидатстването на малки и средни предприятия (МСП) за спечелване на предварителен безплатен одит!

 

40 БЪЛГАРСКИ МСП СА ИЗБРАНИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ БЕЗПЛАТЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕНЕРГИЕН ОДИТ С МОДЕЛА НА PINE!

 

На  май 2013 г. 40 български МСП са избрани (изтеглете списъка на МСП от тук) да се възползват от предварителния енергиен одит, разходите за който напълно се покриват от проект PINE, финансиран от Европейската комисия.

Нашият екип ще се свърже с избраните МСП и скоро ще организира първата среща на която ще извърши предварителна оценка на потенциала за енергоспестяване на тези предприятия.

Проект PINE предвижда два етапа на процедурата:

  • Предварителен одит, идентифицира потенциала за енергоспестяване на фирмите (по 40 фирми от всяка страна) за да се изберат тези от тях на които ще се извърши задълбочен одит (по 20 фирми от всяка страна).
  • Задълбочен одит, анализира всички аспекти на производствените процеси и енергийни потоци, подробно описва състоянието на техниката, отчита енергопотреблението във фирмата и дава конкретни предложения за енергоспестяващи мерки. Дружеството получава съвети как да осигури финансиране за изпълнение на предложените мерки.

 

За допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нашия екип в БЪЛГАРИЯ:

 

АСОЦИАЦИЯ НЕСТ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: инж. Виктор Поляков

АДРЕС: ул. „Добри Войников” 39, 1164 София

е-поща: office@nest-association.org
Tел. 0888 796 683