PINE - Sieť na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch bola vytvorená!

PINE - Sieť na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch bola vytvorená!

Skupina sa zameriava na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch prostredníctvom energetických auditov, pomocou inovačných technológií, zlepšovaním manažmentu v podnikoch, školeniami, poradenstvom a ďalšími službami, ktoré by mohli prispieť k úsporám v malým stredných podnikoch.

Zameriava sa na ďalšie zlepšovanie metodiky a nástrojov vyvinutých v rámci PINE projektu a jeho know-how. Pracuje na vývoji špeciálnych pomôcok z PINE auditov zameraných na konkrétne priemyselné odvetvia. Koordinátorom sa stala AREA Science Park z Talianska. Sieť má 15 členov a krátko po jej vytvorení prijala ďalších partnerov z krajín, ktoré nie sú priamo zapojené do projektu PINE. Ide o partnerov z Chorvátska a Slovinska: Energetická agentúra Kvarner - (www.reakvarner.hr) a Goriška - Národná energetická agentúra - Golea (http://www.golea.si)